02-03.03.2019 Zjazd dla bezpłatnych

26.2.2019

Zapraszamy na zjazd  godz. 8:15  02-03.03.2019 ul.Ogniowa w Zespole Szkół Technicznych nad Wisłą.Wykłady są dla Liceum,Szkoły medycznej i Policealnej.

Skróty kierunków w załączniku:

DSK-technik usług kosmetycznych

TTW-technik usług turystycznych

DSA-technik administracji

DSI-Informatyk

BHP-Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

FL-Florysta

OM-Opiekun medyczny

LO-Liceum

Proszę zapoznać się z załącznikiem kiedy jakie semestry maja zajęcia.