Matury 2019

18.3.2019

Szanowni Państwo,

Ze wzgledu na zbliżające się matury w maju 2019 proszę się zapoznać z załącznikami:

1.Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na maturze.

2.Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania matur,terminach dodatkowych i poprawkach.

3.Harmonogram matury pisemnej i ustnej w naszej szkole.

Wszelkich informacji udzielamy zainetersowanym w sekretariacie w godzinach 9:00 - 17:00 i w soboty 8:00-16:00.