Wyniki egzaminów zawodowych styczeń-luty 2020.

18.3.2020

Dzień Dobry,

Wyniki egzaminów 20.03.2020 od godziny 10:00.

Egzamin pisemny aby zdać trzeba uzyskać 50% a egzamin praktyczny 75%.

Słuchacze, którzy nie zdali egzaminu zawodowego mogą w terminie do 31 marca złożyć ponowne deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2020 w formie elektronicznej lub przesyłając skan  dokumentu na adres e-mail sekretariatu szkoły wloclawek@zak.edu.pl

Odbiór świadectw i dyplomów od 30.03.2020.

Prosimy najpierw o kontakt  telefoniczny do sekretariatu 542313730.