Ważne-Wyniki Matur 2020

11.8.2020

Dzień Dobry,

Osoby,które chcą dowiedzieć się o wynikach Matur 2020r niech zgłoszą się do sekretariatu tel.:54 2313730.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych oraz jednego dodatkowego, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

 

§  część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek, godz. 14:00)

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 14 sierpnia br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).

 

Egzamin w terminie poprawkowym nie  podlega dodatkowej opłacie.