Poprawkowy egzamin maturalny

3.7.2017

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zdający, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego
ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz części pisemnej i nie zdali wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, mogą w sierpniu przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu i na tym samym poziomie, jeżeli w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego złożą oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu (Załącznik 7a lub Załącznik 7b_S) przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w szkole.

W związku z powyższym należy zgłosić się do sekretariatu szkoły przy ul. Kościuszki 13/4
w nieprzekraczalnym terminie.

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.