Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Żak we Włocławku

  • Co?

    Pod skrótem KKZ kryją się Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Są to kursy przeznaczone dla osób dorosłych, które chcą rozszerzyć posiadane kwalifikacje zawodowe, bądź uzyskać nowy zawód.

  • Kto?

    Na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym mogą kształcić się osoby, które ukończyły 18 lat oraz maja ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

  • Jak?

    Nauka na KKZ odbywa się w trybie zaocznym, weekendowym. Zjazdy odbywają się nie rzadziej niż co dwa tygodnie i trwają dwa dni. Ogólny czas trwania danego kursu zależny jest od obszerności programu nauczania danej kwalifikacji. Najczęściej jednak wynosi on około 10 miesięcy, czyli tyle, ile trwa rok szkolny.