Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Opis kierunku

Obecnie prawo bardzo restrykcyjnie podchodzi do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Każda działalność prowadzona w budynku, a także na otwartej przestrzeni musi spełniać wymogi przepisów BHP. Przeszkoleni muszą zostać również wszyscy pracownicy, którzy każdego dnia w takich miejscach będą wykonywać swoje obowiązki.

 

Technik BHP to profesja, która będzie potrzebna zawsze, ponieważ tylko współpraca uprawnionym pracownikiem pozwala na prowadzenie szkoleń lub kontrolę warunków w miejscu pracy. Ukończenie szkoły i uzyskanie tytułu technika BHP umożliwia pracę w charakterze specjalisty od doradztwa na gruncie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również sprzedaż usług konsultacyjnych podmiotom zewnętrznym. Warto zaznaczyć, że obszerna wiedza, którą każdy technik BHP zdobywa podczas okresu edukacji, przydaje się nie tylko w sferze zawodowej, ale również w życiu codziennym! Odpowiednio szybka reakcja na stany zagrożenia wynikające z losowych przypadków to cenna umiejętność, która nierzadko pomoże uratować zdrowie, a nawet życie wielu osób.

 

Czego nauczysz się na kierunku Technik BHP w szkole Żak?

Zapoznasz się z podstawami techniki oraz zdobędziesz wiedzę na temat obiektów i urządzeń technicznych oraz maszyn – zwłaszcza przy szczególnie niebezpiecznych pracach. Nauczysz się podstaw przedsiębiorczości oraz podstaw prawa pracy. Zgłębisz zagadnienia z obszaru ergonomii w procesie pracy oraz zagrożeń w środowisku zawodowym. Na podstawie badań i pomiarów czynników występujących w procesach pracy poznasz m.in. skutki odziaływania szkodliwych czynników na organizm człowieka. Nauka języka obcego branżowego pozwoli Ci na swobodne wykonywanie czynności zawodowych np. w środowisku międzynarodowym. Dzięki przedmiotom w kształceniu praktycznym będziesz potrafił ocenić czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne oraz ryzyko zawodowe na danym stanowisku pracy. Nauczysz się ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. Nabędziesz umiejętność udzielania pierwszej pomocy oraz zasad ochrony środowiska. Przygotujemy Cię również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na wypadek, gdyby w Twoich planach było założenie własnej firmy.

 

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (MS.12)

 

Uwaga!
Chcesz zmienić szkołę i kontynuować naukę w Żaku? Nic straconego!
Nie musisz też wyrównywać różnic programowych.
Zapytaj w najbliższym sekretariacie szkoły Żak o taką możliwość.

 • Tryb nauczania:

  Zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  1,5 roku

 • KOSZT:

  kierunek bezpłatny

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  świadectwo MEN

 • UZYSKANY TYTUŁ:

  Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 • EGZAMIN:

  Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Consulting

 • Duże korporacje

 • Firmy zajmujące się doradztwem w zakresie BHP

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Ergonomia w procesie pracy

 • Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

 • Ocena ryzyka zawodowego

 • Podstawy prawa pracy

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

 • Zagrożenia w środowisku pracy

 • Postawy techniki

 • Obiekty techniczne

 • Maszyny i urządzenia techniczne (prace szczególnie niebezpieczne)

 • Badania i pomiary czynników występujących w procesach pracy

 • Ocena czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych

 • Prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Pierwsza pomoc i ochrona środowiska

 • Świadczenie usług i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy